CASE STUDY

Optymalizacja procesu sprzedaży i obsługi Klienta (firma IT)

Sytuacja

  • Problemy z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną do Klienta w 1 z kluczowych przychodowo procesów.

  • Brak standardu realizacji prac („każdy robi po swojemu, tak jak umie”).

  • Konieczność pamiętania o zadaniach do wykonania i brak jasnej ścieżki postępowania powodującej wzrastającą ilość błędów i problemów wewnętrznych (np. brak zafakturowania prac) i zewnętrznych (brak lub niejasna komunikacja do Klienta).

  • Brak „twardych” mierników obrazujących liczbowo występujące problemy.

Rozwiązanie

  • Przeszkolenie pracowników zaangażowanych w proces z praktycznych podstaw lean management (mapowanie, mierzenie i standaryzacja procesów.

  • Mapowanie i optymalizacja całego procesu dostarczania wartości dla Klienta dla wybranej grupy usług (kluczowe przychodowo).

  • Wypracowanie praktycznych i prostych standardów, zakresów odpowiedzialności w procesie oraz zasad kończenia i komunikowania etapów prac.

  • Odwzorowanie przebiegu procesu w narzędziu do zarządzania projektami i zadaniami (Monday).

Efekty

Zmniejszenie do 0 przypadków niezafakturowania za już wykonane prace (miesięczne faktury rzędu od kilkuset do kilku tysięcy PLN)
Poprawa efektywności działania zespołu i pracowników w całym procesie – od sprzedaży po rozliczenie prac.
Świadome zarządzanie komunikacją i relacją z Klientem zamiast działania reaktywnego i „gaszenia pożarów”.

Chcemy, by Twoja firma była organizmem, który się ciągle doskonali.

I zrobimy wiele, aby to osiągnąć. Jednak to do Ciebie należy decyzja. Zasługujesz na to. To już czas

StratOps © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności
Strona stworzona przez Uxtivity
crossmenuchevron-down